Misja i wartości

Misja projektu Golden Mean

 

Naszą misją jest tworzenie optymalnych warunków do rozwoju świadomości.

 

 

Nasze wartości

 

Ekologia i etyka 1

Szacunek 

 

Uznanie godności wszystkich ludzi i akceptowanie ich takimi, jakim są, niezależnie od rasy, wyznawanej religii czy poglądów.

Ludzie są najważniejsi

Zrozumienie 

 

Zobaczenie człowieka jako całości, tego że żyje w trzech wymiarach: cielesnym, umysłowym i duchowym.

Coś więcej

Troska 

 

Dawanie naszym klientom tego, co najlepsze i pomaganie im w odzyskaniu harmonii, suwerenności i wewnętrznej mocy. To również troska o środowisko naturalne i harmonijne współistnienie z nim.